Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků pozemků v k.ú. Přibyslavice a Radoškov

Seznam nedostatečně identifikovaných pozemků

Typ dokumentu: Oznámení

Datum vyvěšení: 12. 9. 2016

Datum sejmutí: 31. 12. 2019