Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků pozemků v k.ú. Přibyslavice a Radoškov

Dokument by vyvěšen od 12. 9. 2016 do 31. 12. 2019.