Schválený závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Devět křížů za rok 2016

Dokument by vyvěšen od 14. 7. 2017 do 31. 12. 2017.