Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce - Obec Přibyslavice, Dobrovolný svazek obcí Devět křížů

Dokument by vyvěšen od 2. 5. 2022 do 30. 6. 2023.