Oznámení zahájení správního řízení - Kanalizační řád veřejné splaškové kanalizace obce Přibyslavice

Dokument by vyvěšen od 1. 6. 2016 do 16. 6. 2016.