Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek.

Dokument by vyvěšen od 31. 5. 2021 do 15. 6. 2021.