Oznámení o konání sčítání lidu, domu a bytů v roce 2021 v České republice

Dokument by vyvěšen od 1. 3. 2021 do 30. 4. 2021.