Obecně závazná vyhláška obce Přibyslavice č. 4/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Dokument by vyvěšen od 12. 12. 2019 do 31. 12. 2019.