Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 o nočním klidu a regulaci hlučných činností na území Obce Přibyslavice

Dokument by vyvěšen od 16. 3. 2017 do 31. 3. 2017.