Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o nočním klidu a regulaci hlučných činností na území obce Přibyslavice

Dokument by vyvěšen od 2. 9. 2016 do 17. 9. 2016.