Návrh Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje v období 10/2016 - 12/2018

Dokument by vyvěšen od 16. 1. 2019 do 31. 1. 2019.