Návrh závěrečného účtu Obce Přibyslavice za rok 2016, včetně příloh

Dokument by vyvěšen od 26. 4. 2017 do 16. 5. 2017.