Návrh závěrečného účtu Dobrovolného svazku obcí Devět křížů za rok 2016

Dokument by vyvěšen od 8. 6. 2017 do 30. 6. 2017.