Nabídka pozemků k pronájmu - Státní pozemkový úřad

Dokument by vyvěšen od 2. 11. 2016 do 31. 1. 2017.