Ministerstvo zemědělství_Návrh opatření obecné povahy

Dokument by vyvěšen od 18. 9. 2017 do 3. 10. 2017.