Kolaudační souhlas s užívání stavby Kanalizace, Prodloužení obecního vodovodu, Úprava silnice III/3798

Dokument by vyvěšen od 7. 6. 2016 do 22. 6. 2016.