Informace o zájmu Státního pozemkového úřadu odkoupit pozemky v k.ú. Radoškov z důvodu rozšíření rezervy státních pozemků podle z.č. 503/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Dokument by vyvěšen od 28. 11. 2023 do 31. 5. 2024.