Informace o zájmu Státního pozemkového úřadu odkoupit pozemky v k.ú. Radoškov z důvodu rozšíření rezervy státních pozemků.

Dokument by vyvěšen od 12. 10. 2022 do 12. 4. 2023.