Informace o době a místě konání voleb do Parlamentu ČR

Typ dokumentu: Oznámení

Datum vyvěšení: 20. 8. 2021

Datum sejmutí: 9. 10. 2021