Dražební vyhláška o nařízení dražby nemovité věci parc.č. 136/16 v k.ú. Radoškov

Dokument by vyvěšen od 25. 8. 2020 do 20. 11. 2020.