Úřední deska

Nadpis Kategorie Vyvěšenoseřadit vzestupně Datum sejmutí
1 Informace Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj v oblasti daně z nemovitých věcí. [field_offreport_taxonomy] , Oznámení 1. 12. 2023 31. 1. 2024
2 Návrh rozpočtu Obce Přibyslavice na rok 2024 [field_offreport_taxonomy] , Oznámení 30. 11. 2023 16. 12. 2023
3 Návrh střednědobého výhledu Obce Přibyslavice na roky 2025 a 2026 [field_offreport_taxonomy] , Oznámení 30. 11. 2023 16. 12. 2023
4 Informace o zájmu Státního pozemkového úřadu odkoupit pozemky v k.ú. Radoškov z důvodu rozšíření rezervy státních pozemků podle z.č. 503/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů. [field_offreport_taxonomy] , Oznámení 28. 11. 2023 31. 5. 2024
5 Valná hromada svazku obcí 9 křížů. [field_offreport_taxonomy] , Oznámení 28. 11. 2023 13. 12. 2023
6 Záměr obce směnit pozemek parc. č. 956/70 v k.ú. Přibyslavice u Velké Bíteše [field_offreport_taxonomy] , Oznámení 22. 11. 2023 10. 12. 2023
7 Návrh rozpočtu DSO 9 křížů na rok 2024. [field_offreport_taxonomy] , Oznámení 20. 11. 2023 29. 12. 2023
8 Návrh rozpočtového výhledu DSO 9 křížů na rok 2025-2026. [field_offreport_taxonomy] , Oznámení 20. 11. 2023 29. 12. 2023
9 Výzva k odstranění silničního vozidla. [field_offreport_taxonomy] , Oznámení 20. 10. 2023 19. 12. 2023
10 Veřejná vyhláška - výzva k přihlášení osoby, která je v katastru nemovitostí evidovaná jako osoba oprávněná z věcného břemene. [field_offreport_taxonomy] , Vyhlášky 16. 10. 2023 16. 10. 2024
11 Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce - Obec Přibyslavice, Dobrovolný svazek obcí Devět křížů [field_offreport_taxonomy] , Oznámení 9. 5. 2023 30. 6. 2024
12 Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků v k.ú. Přibyslavice a Radoškov. [field_offreport_taxonomy] , Oznámení 28. 2. 2023 1. 1. 2024
13 Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí pro k.ú. Přibyslavice u Velké Bíteše a k.ú. Radoškov. [field_offreport_taxonomy] , Oznámení 10. 1. 2023 31. 12. 2023
14 Schválený rozpočet na rok 2023 a schválený střednědobý výhled na roky 2024 a 2025 Mateřské školy Přibyslavice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace [field_offreport_taxonomy] , Oznámení 31. 12. 2022 31. 12. 2023
15 Veřejnoprávní smlouva č. 1/2022 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Přibyslavice na rok 2022 [field_offreport_taxonomy] , Oznámení 22. 12. 2022 31. 12. 2025
16 Oznámení cen vodného a stočného pro rok 2023 [field_offreport_taxonomy] , Oznámení 15. 12. 2022 31. 12. 2023
17 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů. [field_offreport_taxonomy] , Vyhlášky 4. 11. 2022 31. 12. 2023
18 Strategický plán rozvoje sportu v obci Přibyslavice 2022 - 2030 [field_offreport_taxonomy] , Oznámení 15. 9. 2022 31. 12. 2025
19 Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí. [field_offreport_taxonomy] , Oznámení 11. 3. 2022 31. 12. 2023
20 Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí včetně seznamu. [field_offreport_taxonomy] , Oznámení 12. 4. 2021 31. 12. 2023

Stránky