Úřad obce

INFORMACE K POPLATKŮM PRO ROK 2024

ZA SVOZ A LIKVIDACI ODPADŮ:               0,- Kč děti do 6 let včetně
                                                                       500,- Kč děti od 7 do 15 let včetně
                                                                       600,- Kč / fyzická osoba přihlášená v obci
                                                                       600,- Kč / za objekt k rekreaci na území obce, ve kterém není přihlášená žádná fyzická osoba
                                                                            0,- Kč občané starší 80 let

Poplatek za svoz a likvidaci odpadů je splatný do 31. 5. běžného roku. Platba je možná v hotovosti na pokladně OÚ Přibyslavice nebo na bankovní účet č. 9800129604/0600, variabilní číslo 1345 + číslo domu.

POPLATEK ZA PSA:                                     100,- Kč
                                                                          150,- Kč každý další pes od jednoho majitele

Poplatek za psa je splatný do 31. 3. běžného roku. Platba je možná v hotovosti na pokladně OÚ Přibyslavice nebo na bankovní účet č. 9800129604/0600, variabilní symbol 1341 + číslo domu.

 

INFORMACE K VODNÉMU A STOČNÉMU PRO ROK 2024

VODNÉ PRO ROK 2024                                  35,- Kč/m3 včetně DPH

Stav vodoměrů jednotlivých objektů je zjišťován čtvrtletně (automatický odečet nebo osobní návštěva objektu pracovníka obce ). Do jednoho měsíce od zjištění stavů se zpracovává vyúčtování. Platba je možná v hotovosti na pokladně OÚ Přibyslavice nebo na bankovní účet č. 9800129604/0600, variabilní symbol dle vystavené faktury.

STOČNÉ PRO ROK 2024  - stanovené paušální částkou
                                                                        1.970,- Kč/rok                 bydlící osoba v obci Přibyslavice
                                                                        1.480,- Kč/9 měsíců     objekt využívaný k rekreaci

Pro provozovny, které jsou napojeny na obecní vodovod, bude celkové stočné stanovováno na základě skutečné spotřeby vody a ceny stočného za 1 m3 - cena stočného je ve výši 60,65 Kč/m3 bez DPH.

Stočné je splatné do 30. 6. běžného roku. Platba je možná v hotovosti na pokladně OÚ Přibyslavice nebo na bankovní účet č. 9800129604/0600, variabilní symbol 2321 + číslo domu.

Za bydlící osobu se považuje taková osoba, která v nemovitosti bydlí, byť není přihlášena k trvalému pobytu. Dále se za bydlící osobu považuje i taková osoba, která se z pracovních či studijních důvodů část týdne zdržuje na jiném místě.

Vlastník objektu (jeden zástupce za dům), který je připojen na splaškovou kanalizaci, je povinen podepsat Smlouvu o odvádění odpadních vod s Obcí Přibyslavice. Všeobecné podmínky odvádění odpadních vod, které jsou nedílnou součástí Smlouvy o odvádění odpadních vod, jsou k dispozici v sekci Kanalizace a ČOV Přibyslavice.

 

INFORMACE K VODNÉMU A STOČNÉMU PRO ROK 2023

VODNÉ PRO ROK 2023:                            30 Kč/mvčetně DPH   

STOČNÉ PRO ROK 2023:                          1.700,- Kč                           bydlící osoba v obci Přibyslavice

                                                                        1.275,- Kč/9 měsíců        objekt využívaný k rekreaci

 

CENÍK SLUŽEB PRO OBČANY PŘIBYSLAVIC A RADOŠKOVA  (platný od 1. 4. 2023)
  hodinová sazba v Kč včetně DPH
práce/doprava traktorem vč. 1 obsluhy 580
práce s čelním nakladačem vč. 1 obsluhy 810
práce s fekálem vč. 1 obsluhy 750
práce s mulčovačem vč. 1 obsluhy 750
další obsluha 242
práce s štěpkovačem vč. 1 obsluhy 700
sečení zahradním traktorem Rider vč. 1 obsluhy 460
sečení křovinořezem vč. 1 obsluhy 410
půjčovné - vertikutátor benzínový
100
(max. 500 Kč / 24 hod.)

 

Započítává se každá započatá půlhodina obsluhy nebo práce. Ceny pro právnické osoby a fyzické osoby podnikající jsou smluvní.

 

Přerušení dodávky el. energie dne 26.4.2023 v části chatové oblasti napájené z TS200711 Humpolíček.

29. 3. 2023

Aktuality

Přerušení dodávky el. energie dne 26.4.2023 v části chatové oblasti napájené z TS200711 Humpolíček.

Číst dál

Žádost o pomoc při pátrání po ztraceném psovi.

26. 1. 2023

Aktuality

Žádost o pomoc při pátrání po ztraceném psovi. Dne 25.1.2023 kolem 9:30 hodin se ztratil mezi Zbraslaví u Brna a Litostrovem pes slyšící na jméno Bertík. Má na sobě oranžový reflexní tkaninový obojek s přezkou a černý lesklý výcvikový obojek....

Číst dál

Stránky