Úřad obce

INFORMACE K POPLATKŮM PRO ROK 2024

ZA SVOZ A LIKVIDACI ODPADŮ:               0,- Kč děti do 6 let včetně
                                                                       500,- Kč děti od 7 do 15 let včetně
                                                                       600,- Kč / fyzická osoba přihlášená v obci
                                                                       600,- Kč / za objekt k rekreaci na území obce, ve kterém není přihlášená žádná fyzická osoba
                                                                            0,- Kč občané starší 80 let

Poplatek za svoz a likvidaci odpadů je splatný do 31. 5. běžného roku. Platba je možná v hotovosti na pokladně OÚ Přibyslavice nebo na bankovní účet č. 9800129604/0600, variabilní číslo 1345 + číslo domu.

POPLATEK ZA PSA:                                     100,- Kč
                                                                          150,- Kč každý další pes od jednoho majitele

Poplatek za psa je splatný do 31. 3. běžného roku. Platba je možná v hotovosti na pokladně OÚ Přibyslavice nebo na bankovní účet č. 9800129604/0600, variabilní symbol 1341 + číslo domu.

 

INFORMACE K VODNÉMU A STOČNÉMU PRO ROK 2024

VODNÉ PRO ROK 2024                                  35,- Kč/m3 včetně DPH

Stav vodoměrů jednotlivých objektů je zjišťován čtvrtletně (automatický odečet nebo osobní návštěva objektu pracovníka obce ). Do jednoho měsíce od zjištění stavů se zpracovává vyúčtování. Platba je možná v hotovosti na pokladně OÚ Přibyslavice nebo na bankovní účet č. 9800129604/0600, variabilní symbol dle vystavené faktury.

STOČNÉ PRO ROK 2024  - stanovené paušální částkou
                                                                        1.970,- Kč/rok                 bydlící osoba v obci Přibyslavice
                                                                        1.480,- Kč/9 měsíců     objekt využívaný k rekreaci

Pro provozovny, které jsou napojeny na obecní vodovod, bude celkové stočné stanovováno na základě skutečné spotřeby vody a ceny stočného za 1 m3 - cena stočného je ve výši 60,65 Kč/m3 bez DPH.

Stočné je splatné do 30. 6. běžného roku. Platba je možná v hotovosti na pokladně OÚ Přibyslavice nebo na bankovní účet č. 9800129604/0600, variabilní symbol 2321 + číslo domu.

Za bydlící osobu se považuje taková osoba, která v nemovitosti bydlí, byť není přihlášena k trvalému pobytu. Dále se za bydlící osobu považuje i taková osoba, která se z pracovních či studijních důvodů část týdne zdržuje na jiném místě.

Vlastník objektu (jeden zástupce za dům), který je připojen na splaškovou kanalizaci, je povinen podepsat Smlouvu o odvádění odpadních vod s Obcí Přibyslavice. Všeobecné podmínky odvádění odpadních vod, které jsou nedílnou součástí Smlouvy o odvádění odpadních vod, jsou k dispozici v sekci Kanalizace a ČOV Přibyslavice.

 

INFORMACE K VODNÉMU A STOČNÉMU PRO ROK 2023

VODNÉ PRO ROK 2023:                            30 Kč/mvčetně DPH   

STOČNÉ PRO ROK 2023:                          1.700,- Kč                           bydlící osoba v obci Přibyslavice

                                                                        1.275,- Kč/9 měsíců        objekt využívaný k rekreaci

 

CENÍK SLUŽEB PRO OBČANY PŘIBYSLAVIC A RADOŠKOVA  (platný od 1. 4. 2023)
  hodinová sazba v Kč včetně DPH
práce/doprava traktorem vč. 1 obsluhy 580
práce s čelním nakladačem vč. 1 obsluhy 810
práce s fekálem vč. 1 obsluhy 750
práce s mulčovačem vč. 1 obsluhy 750
další obsluha 242
práce s štěpkovačem vč. 1 obsluhy 700
sečení zahradním traktorem Rider vč. 1 obsluhy 460
sečení křovinořezem vč. 1 obsluhy 410
půjčovné - vertikutátor benzínový
100
(max. 500 Kč / 24 hod.)

 

Započítává se každá započatá půlhodina obsluhy nebo práce. Ceny pro právnické osoby a fyzické osoby podnikající jsou smluvní.

 

Oznámení o době a místu konání voleb do zastupitelstev krajů

20. 9. 2016

Aktuality

OZNÁMENÍ o době a místu konání voleb do zastupitelstev krajů         Starostka obce Přibyslavice podle § 27 odst. 1 zákona č. 130/2000 Sb.,  o volbách do zastupitelstev krajů  a o změně  některých  zákonů, ve znění pozdějších...

Číst dál

Česnekové slavnosti v Rosicích 17.9.2016

13. 9. 2016

Aktuality

Kulturní informační centrum Rosice srdečně zve všechny milovníky česneku a dobré zábavy na 8. ročník Česnekových slavností, které se budou konat v sobotu 17. září na rosickém zámku. Brány trhu se otevřou již v 8:00 - zakoupit si můžete sadbový i...

Číst dál

Tradiční bítešské hody 2016

11. 9. 2016

Aktuality

Tradiční bítešské hody 2016

Číst dál

Dovolená

4. 9. 2016

Aktuality

Ve dnech od 5. do 9. září 2016 bude na obecním úřadě čerpaná řádná dovolená.

Číst dál

Stránky