Úřad obce

INFORMACE K POPLATKŮM PRO ROK 2024

ZA SVOZ A LIKVIDACI ODPADŮ:               0,- Kč děti do 6 let včetně
                                                                       500,- Kč děti od 7 do 15 let včetně
                                                                       600,- Kč / fyzická osoba přihlášená v obci
                                                                       600,- Kč / za objekt k rekreaci na území obce, ve kterém není přihlášená žádná fyzická osoba
                                                                            0,- Kč občané starší 80 let

Poplatek za svoz a likvidaci odpadů je splatný do 31. 5. běžného roku. Platba je možná v hotovosti na pokladně OÚ Přibyslavice nebo na bankovní účet č. 9800129604/0600, variabilní číslo 1345 + číslo domu.

POPLATEK ZA PSA:                                     100,- Kč
                                                                          150,- Kč každý další pes od jednoho majitele

Poplatek za psa je splatný do 31. 3. běžného roku. Platba je možná v hotovosti na pokladně OÚ Přibyslavice nebo na bankovní účet č. 9800129604/0600, variabilní symbol 1341 + číslo domu.

 

INFORMACE K VODNÉMU A STOČNÉMU PRO ROK 2024

VODNÉ PRO ROK 2024                                  35,- Kč/m3 včetně DPH

Stav vodoměrů jednotlivých objektů je zjišťován čtvrtletně (automatický odečet nebo osobní návštěva objektu pracovníka obce ). Do jednoho měsíce od zjištění stavů se zpracovává vyúčtování. Platba je možná v hotovosti na pokladně OÚ Přibyslavice nebo na bankovní účet č. 9800129604/0600, variabilní symbol dle vystavené faktury.

STOČNÉ PRO ROK 2024  - stanovené paušální částkou
                                                                        1.970,- Kč/rok                 bydlící osoba v obci Přibyslavice
                                                                        1.480,- Kč/9 měsíců     objekt využívaný k rekreaci

Pro provozovny, které jsou napojeny na obecní vodovod, bude celkové stočné stanovováno na základě skutečné spotřeby vody a ceny stočného za 1 m3 - cena stočného je ve výši 60,65 Kč/m3 bez DPH.

Stočné je splatné do 30. 6. běžného roku. Platba je možná v hotovosti na pokladně OÚ Přibyslavice nebo na bankovní účet č. 9800129604/0600, variabilní symbol 2321 + číslo domu.

Za bydlící osobu se považuje taková osoba, která v nemovitosti bydlí, byť není přihlášena k trvalému pobytu. Dále se za bydlící osobu považuje i taková osoba, která se z pracovních či studijních důvodů část týdne zdržuje na jiném místě.

Vlastník objektu (jeden zástupce za dům), který je připojen na splaškovou kanalizaci, je povinen podepsat Smlouvu o odvádění odpadních vod s Obcí Přibyslavice. Všeobecné podmínky odvádění odpadních vod, které jsou nedílnou součástí Smlouvy o odvádění odpadních vod, jsou k dispozici v sekci Kanalizace a ČOV Přibyslavice.

 

INFORMACE K VODNÉMU A STOČNÉMU PRO ROK 2023

VODNÉ PRO ROK 2023:                            30 Kč/mvčetně DPH   

STOČNÉ PRO ROK 2023:                          1.700,- Kč                           bydlící osoba v obci Přibyslavice

                                                                        1.275,- Kč/9 měsíců        objekt využívaný k rekreaci

 

CENÍK SLUŽEB PRO OBČANY PŘIBYSLAVIC A RADOŠKOVA  (platný od 1. 4. 2023)
  hodinová sazba v Kč včetně DPH
práce/doprava traktorem vč. 1 obsluhy 580
práce s čelním nakladačem vč. 1 obsluhy 810
práce s fekálem vč. 1 obsluhy 750
práce s mulčovačem vč. 1 obsluhy 750
další obsluha 242
práce s štěpkovačem vč. 1 obsluhy 700
sečení zahradním traktorem Rider vč. 1 obsluhy 460
sečení křovinořezem vč. 1 obsluhy 410
půjčovné - vertikutátor benzínový
100
(max. 500 Kč / 24 hod.)

 

Započítává se každá započatá půlhodina obsluhy nebo práce. Ceny pro právnické osoby a fyzické osoby podnikající jsou smluvní.

 

Oznámení valné hromady DSO 9 křížů

19. 12. 2016

Úřední deska

Valná hromada DSO 9 křížů

Číst dál

Výběrové řízení na pracovníka MAS Brána Brněnska

16. 12. 2016

Aktuality

Výběrové řízení na pracovníka MAS Brána Brněnska.

Číst dál

Českomoravská Bezpečnostní Agentura přijme pracovníky ostrahy do Velké Bíteše

15. 12. 2016

Aktuality

Českomoravská Bezpečnostní Agentura přijme pracovníky ostrahy do Velké Bíteše

Číst dál

Oznámení o konání jednání zastupitelstva obce dne 15.12.2016

15. 12. 2016

Úřední deska

jednání zastupitelstva obce dne 15.12.2016

Číst dál

Stránky