Úřad obce

INFORMACE K POPLATKŮM pro rok 2018

ZA SVOZ A LIKVIDACI ODPADŮ:               0,- Kč děti do 6 let včetně
                                                                       250,- Kč děti od 7 do 15 let včetně
                                                                       350,- Kč ostatní
                                                                            0,- Kč občané starší 80 let

Poplatek za svoz a likvidaci odpadů je splatný do 31.5. běžného roku. Platba je možná v hotovosti na pokladně OÚ Přibyslavice nebo na č. ú. 9800129604/0600, variabilní číslo 1340 + číslo domu.

POPLATEK ZA PSA:                                     50,- Kč
                                                                          75,- Kč každý další pes od jednoho majitele

Poplatek za psa je splatný do 31. 3. běžného roku. Platba je možná v hotovosti na pokladně OÚ Přibyslavice nebo na č. ú. 9800129604/0600, variabilní číslo 1341 + číslo domu.

 

INFORMACE K VODNÉMU A STOČNÉMU PRO ROK 2018
VODNÉ PRO ROK 2018                                  20,- Kč/m3

Čtvrtletně se zjišťuje stav vodoměru jednotlivých objektů (osobní návštěva objektu pracovníka obce nebo možnost nahlášení stavu vodoměru na adrese: svazekdevetkrizu@seznam.cz). Do jednoho měsíce od zjištění stavů se zpracovává vyúčtování, které je pak možné uhradit v hotovosti na pokladně OÚ Přibyslavice nebo na č. ú. 9800129604/0600, variabilní číslo 2310 + číslo domu.

Vlastník objektu (jeden zástupce za dům), který je připojen na vodovod, je povinen podepsat Smlouvu o odebírání pitné vody s provozovatelem vodovodu, tj. Dobrovolný svazek obcí Devět křížů.

STOČNÉ PRO ROK 2018  - stanovené paušální částkou
                                                                        1.276,- Kč/rok               bydlící osoba v obci Přibyslavice
                                                                           957,- Kč/9 měsíců     objekt využívaný k rekreaci

Pro provozovny bude celkové stočné stanovováno na základě skutečné spotřeby vody.

Stočné je splatné do 30. 6. běžného roku. Platba je možná v hotovosti na pokladně OÚ Přibyslavice nebo na č. ú. 9800129604/0600, variabilní číslo 2321 + číslo domu.

Za bydlící osobu se považuje taková osoba, která v nemovitosti bydlí, byť není přihlášena k trvalému pobytu. Dále se za bydlící osobu považuje i taková osoba, která se z pracovních či studijních důvodů část týdne zdržuje na jiném místě.

Vlastník objektu (jeden zástupce za dům), který je připojen na splaškovou kanalizaci, je povinen podepsat Smlouvu o odvádění odpadních vod s Obcí Přibyslavice. Všeobecné podmínky odvádění odpadních vod, které jsou nedílnou součástí Smlouvy o odvádění odpadních vod, jsou k dispozici v sekci Kanalizace a ČOV Přibyslavice.

INFORMACE K VODNÉMU A STOČNÉMU PRO ROK 2017

VODNÉ PRO ROK 2017:                               20,- Kč/m3

STOČNÉ PRO ROK 2017:                         1.205,- Kč  bydlící osoba v obci Přibyslavice

                                                                         905,- Kč objekt využívaný k rekreaci

Informace o době a místě konání volby prezidenta republiky ČR - II. kolo

16. 1. 2018

Úřední deska

Informace o době a místě konání volby prezidenta republiky ČR - II. kolo

Číst dál

Novoroční koncert - Tišnovský komorní orchestr

7. 1. 2018

Aktuality

Jana a Milan Vlčkovi spolu s Římskokatolickou farností ve Velké Bíteši Vás srdečně zvou na Novoroční koncert, který se uskuteční v neděli 7. ledna 2018 v 16 hodin v kostele sv. Jana Křtitele ve Velké Bíteši. Vystoupí Tišnovský komorní orchestr.

Číst dál

Volba prezidenta ČR - informace o době a místě konání volby

28. 12. 2017

Úřední deska

Volba prezidenta ČR - informace o době a místě konání volby

Číst dál

Stránky