Současnost

Současnost obce

Obec Přibyslavice tvoří dva katastry - Přibyslavice u Velké Bíteše a Radoškov, které mají celkovou výměru 852 ha. Přibyslavice se rozkládají v Křižanovské vrchovině v nadmořské výšce 483 – 518 m a obecní část Radoškov v nadmořské výšce 445 - 470 m.

Přibyslavice leží na svazích Přibyslavického potoka. Nepravidelnou náves tvoří Přibyslavický rybník, zvonička a přilehlé domy se zahradami. Obec Přibyslavice je zřizovatelem Mateřské školy Přibyslavice. V obci je vybudovaná dešťová kanalizace, plynovod, obecní vodovod a splašková kanalizace s ČOV. Mezi pamětihodnosti patří dosud zachovalé křížové klenby bývalého zájezdního hostince v nynější restauraci Salajka, kaplička Panny Marie Lurdské s dřevěným křížem z roku 1920, zvonice, kamenné kříže umístěné u silnice II/602 a lesní studánky, u kterých jsou vystavěny kaple – U Jakoubka a Sv. Františka.  V obci je několik zájmových spolků, mezi které patří Sbor dobrovolných hasičů Přibyslavice, Chasa Přibyslavice, Tělocvičná jednota Sokol Přibyslavice a Myslivecké sdružení Přibyslavice – Radoškova. Členové těchto organizací se podílejí na pořádání tradičních společenských akcí, jako například ostatkový průvod, pálení čarodějnic, festival dechových hudeb, Přibyslavická pouť, rozsvěcení vánočního stromečku apod. Sokol pořádá pravidelné turnaje v nohejbale. Do katastru Přibyslavice u Velké Bíteše patří také samota Rýglovský mlýn a Motorest Devět křížů s čerpací stanicí Benzina na dálnici D1 směr Praha.

Radoškov leží na vyvýšeném výběžku nad soutokem Bílého a Přibyslavického potoka. Donedávna tuto obecní část tvořila jedna ulice a náves s bývalou venkovskou školou, postavenou v roce 1899 a uzavřenou v roce 1960, zvonicí, hasičským skladištěm a obecní studnou, ostatní domy jsou roztroušeny na svazích. V současnosti jsou po obou stranách obce vybudovány dvě nové místní komunikace. K Radoškovu náleží také samota Borkovcova pila a osada Spálený Mlýn.

Občanská vybavenost

  • Mateřská škola Přibyslavice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace
  • Hasičská zbrojnice Přibyslavice s nově vybudovaným sálem, který slouží jako zasedací místnost a k pořádání společenských akcí
  • víceúčelové sportovní hřiště, jehož součástí jsou kurty a terasa s posezením
  • restaurace Salajka
  • dětská hřiště (u rybníka, v Otmarově a v Radoškově)
  • nové autobusové zastávky na silnici II/602

Přibyslavický rybník  Přibyslavický rybník po revitalizaci

Obecní úřad a hasičská zbrojnice  Obecní úřad Přibyslavice po rekonstrukci

Kaple Panny Marie Lurdské  Kaple Panny Marie Lurdské po rekonstrukci silnice III/3798

Autobusová zastávka směr Velká Bíteš  Autobusové zastávky na silnici II/602