Koronavirus

     


Důležité odkazy

          

                                                       


Důležité kontakty

1212 Celostátní informační linka pro občany v souvislosti s koronavirem

!!!!! Dříve, než zavoláte na informační linku 1212, která je zahlcena stovkami dotazů, přečtěte si nejčastější otázky a odpovědi vypracované ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví na https://www.seznamzpravy.cz/clanek/informace-o-covid-93721.!!!!!!

725 191 370 Státní zdravotní ústav (nonstop)

724 810 106

725 191 367

773 768 994 Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje (po-pá 7:00 - 17:00)

800 129 921 Speciální infolinka Jihomoravského kraje (po-pá 7:00 - 19:00)


V případě pozorování příznaků onemocnění nebo návratu z rizikových oblastí doporučujeme nejdříve konzultaci s Vaším ošetřujícím praktickým lékařem. Při vážných stavech prosím neprodleně volejte linku 155, na které uveďte obavy z nákazy koronavirem (COVID-19). K dispozici je také speciální informační linka Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje: 773 768 994.


Důležitá krizová opatření

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o volném pohybu osob na území ČR (23.3.2020)

Ministerstvo zdravotnictví přijalo mimořádné opatření ze dne 23.3.2020, kterým se s účinností ode dne 24. března od 6:00 hod. do dne 1. dubna 2020 do 6:00 hod.  zakazuje volný pohyb osob na územní celé České republiky s výjimkou:
a) cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, 
b) nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými, 
c) cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb příbuzných a osob blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot, 
d) cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb dle písmene c) pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc), 
e) cest do zdravotnických zařízení a zařízeních sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných  a osob blízkých, a zařízení veterinární péče,
f) cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a  osob blízkých,
g) výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění, 
     1. bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,
     2. ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti,
     3. individuální duchovní péče a služby,
     4. veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,
     5. služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby, 
     6. veterinární péče,
h) pobytu v přírodě nebo v parcích,
i) cest zpět do místa svého bydliště, 
j) pohřbů.

Dále se se s účinností ode dne 24. března od 6:00 hod. do dne 1. dubna 2020 do 6:00 hod. nařizuje:
a) osobám pobývajícím na území České republiky omezit pohyb na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených výše,
b) omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru, 
j) pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na pohřbu, a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o vyčlenění prodejní doby pro seniory (23.3.2020)

Ministerstvo zdravotnictví přijalo mimořádné opatření ze dne 23.3.2020, kterým se všem osobám zakazuje přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, s prodejní plochou více než 500m2 v čase mezi 8:00 hod. a 10:00 hod., a to s výjimkou: 
 osob starších 65 let věku, včetně zajištění nezbytného doprovodu, 
 osob, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, starší 50 let, včetně zajištění nezbytného doprovodu, 
 zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru zařízení poskytujících pečovatelskou službu, 
 majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru, 

Všem podnikatelům provozujícím maloobchodní prodejnu potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, s prodejní plochou nepřesahující  500m2, se nařizuje, aby při prodeji v této prodejně upřednostnili osoby starší 65 let věku a osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, starší 50 let.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení maloobchodního prodeje (23.3.2020)

Ministerstvo zdravotnictví přijalo mimořádné opatření ze dne 23.3.2020, kterým se s účinností ode dne 24. března od 6:00 hod. do dne 1. dubna 2020 do 6:00 hod. zakazuje maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách, s výjimkou těchto prodejen: 
 potravin, 
 pohonných hmot, 
 paliv, 
 hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, 
 lékárny, výdejna a prodeje zdravotnických prostředků,
 malých domácích zvířat,
 krmiva a dalších potřeb pro zvířata, 
 brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží,
 novin a časopisů,
 tabákových výrobků,
 služeb prádelen a čistíren,
 opravy silničních vozidel, pokud v provozovně není současně více než 30 osob,
 odtahy a odstraňování závad vozidel v provozu na pozemních komunikacích, 
 prodej náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím,
 provozovny umožňující vyzvednutí zboží a zásilky od třetí strany,
 prodej zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby, 
 pokladní prodej jízdenek,
 lázeňská zařízení, pokud v nich bude poskytována pouze lázeňská služba hrazená alespoň zčásti z veřejného zdravotního pojištění,
 provozování pohřební služby,
 květinářství,
 provádění staveb a jejich odstraňování, projektovou činnost ve výstavbě, geologické práce, zeměměřičství, testování, měření a analýzu ve stavebnictví,
 prodej textilního materiálu a textilní galanterie,
 servis výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti,
 realitní zprostředkování a činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence,
pokud prodej uvedeného zboží nebo služby představuje převážnou část činnosti dané provozovny. Tento zákaz se nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona.

Usnesení Vlády ČR o přijetí krizového opatření č. 247 (18.3.2020)

Vláda zakazuje s účinností od 19. března 2020 od 00:00 hod. všem osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.


Pomoc v nouzovém stavu

Pomoc v nouzovém stavu, kterou nabízí Obec Přibyslavice:

  1. Bezplatná pomoc seniorům ve věku 70+ a všem osobám se zdravotním postižením, kteří potřebují zajistit nákup potravin a léků. Objednávky přijímáme na telefonním čísle obecního úřadu 564 440 292 nebo 778 737 887 (starostka).
  2. Možnost dovozu obědů z hotelu Hasičský dům v Říčanech za 100,- Kč. Objednávky přijímáme na telefonním čísle obecního úřadu 546 440 292 nebo emailem na podatelna@pribyslavice.net.
  3. Tisk/sken učebních materiálů pro domácí výuku dětí zdarma. Soubory pro tisk možno zasílat na email starosta@pribyslavice.net. Do předmětu emailu uveďte: Výuka - Jméno Příjmení ulice.
  4. Ručně šité roušky zdarma. Objednávky přijímáme na telefonním čísle obecního úřadu 546 440 292 nebo 778 737 887 (starostka) nebo na email starosta@pribyslavice.net.

Přílohy