Vydáno: 8. 8. 2022

Stav: Odesláno

Se zármutkem oznamujeme všem spoluobčanům, že nás navždy opustila paní Marie Beránková.

Zemřela po dlouhé těžké nemoci ve středu 3. srpna 2022 ve věku 84 let.

S drahou zesnulou se rozloučíme ve středu 10. srpna 2022 ve 14.00 hodin v kostele sv. Jana Křtitele ve Velké Bíteši.

Po zádušní mši svaté a smutečních obřadech bude uložena do rodinného hrobu.

Autobus pro smuteční hosty bude zajištěn s odjezdem ve 13.30 hodin z Přibyslavic od obecního úřadu.

Děkujeme všem, kteří tichou vzpomínkou uctí její památku.