Vydáno: 6. 4. 2022

Stav: Odesláno

Se zármutkem oznamujeme občanům, že nás navždy opustil pan Jan Tunkr.

Zemřel po nemoci v neděli 3. dubna 2022 ve věku 86 let.

S drahým zesnulým se rozloučíme v pátek 8. dubna 2022 v 9.30 hodin ve smuteční síni krematoria města Brna.

Děkujeme všem, kteří tichou vzpomínkou uctí jeho památku.