Vydáno: 24. 3. 2022

Stav: Odesláno

Se zármutkem oznamujeme spoluobčanům, že nás navždy opustila paní Jana Božková. Zemřela po dlouhé těžké nemoci v úterý 22. března 2022 ve věku nedožitých 63 let. S drahou zesnulou se rozloučíme v pondělí 28. března 2022 v 10.15 hodin v obřadní síni krematoria města Brna.