!!!KONČÍ!!! obslužnost zastávky Přibyslavice autobusovými spoji Brno, ÚAN Zvonařka

Vydáno: 28. 2. 2019

Stav: Odesláno

Vážení spoluobčané,

dovolte mi Vás informovat o nevyhovění našeho požadavku na zachování obslužnosti zastávek Přibyslavice a Lesní Hluboké, motel 9 křížů, autobusovými spoji na trase Velká Bíteš,, nám. - Brno,, ÚAN Zvonařka a zpět. 

Danou situaci jsme společně s obcí Lesní Hluboké projednávali s hejtmany a Odbory dopravy Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina, nicméně naše žádost o zachování obslužnosti našich zastávek byla zamítnuta. 

Kraj Vysočina s platností od 1.1.2019 a od 10.3.2019 přechází na nový dopravní systém obslužnosti, tzv. systém veřejné dopravy Vysočina, v rámci kterého bude dopravům hradit kompezaci ztráty, která jim vzniká jejich provozem. Zároveň z důvodu zkvalitnění propojení krajských měst Jihlavy a Brna pro občany svého kraje a časové úspory se rozhodl, že uvedené autobusové spoje budou ve Velké Bíteši najíždět na dálnici a naším územím již nebudou vůbec projíždět. V opačném případě požaduje po Jihomoravském kraji uhradit kompenzaci ztráty ve výši 3,2 mil. Kč ročně, toto Jihomoravský kraj zamítl s odůvodněním, že je požadovaná kompenzace neúměrně vysoká s ohledem na počet přepravených osob. Tento požadavek je dle mého názoru neopodstatněný, neboť přes území Jihomoravského kraje uvedené spoje jezdit musí a v případě, že by obslužnost našich zastávek byla zachována, délka daných spojů se časově významně neprodlouží, cestující z našich obcí by mohli navýšit tržby v uvedených spojích a Kraj Vysočina by ušetřil za dálniční poplatky na úseku Velká Bíteš - Devět křížů.

Jakožto člen petičního výboru bych Vám přesto chtěla touto cestou velice poděkovat za Váš aktivní přístup a Vaši podporu Petice "Zachování dopravní obslužnosti zastávek Přibyslavice (okres Brno-venkov) a Lesní Hluboké, motel 9 křížů, v autobusových spojích na trase Velká Bíteš,,nám. – Brno,,ÚAN Zvonařka“, která byla projednána na 88. schůzi Rady Jihomoravského kraje dne 25. února 2019 se zamítavým výsledkem.

Vyjádření Jihomoravského kraje k požadavku na zachování obslužnosti našich zastávek si můžete přečíst ZDE.

Vyjádření Kraje Vysočina k požadavku na zachování obslužnosti našich zastávek si můžete přečíst ZDE.