Vydáno: 21. 4. 2016

Stav: Odesláno

Hlášení místního rozhlasu ze dne 21.4.2016

Oznamujeme občanům, že vybíráme vodné za 1.Q 2016.

Současně připomínáme, že poplatek za psa byl splatný 31.3.2016

 a poplatek za svoz odpadů je splatný 31.5.2016.

Stočné ve výši 900,- Kč za osobu budeme vybírat do 30.6.2016.

Bližší informace Vám poskytneme na obecním úřadě.