Vydáno: 27. 4. 2016

Stav: Odesláno

Hlášení místního rozhlasu ze dne 27.4.2016

  1. Ve čtvrtek 28. dubna 2016 bude od 19.00 hodin v sokolovně v Radoškově probíhat setkání občanů s členy zastupitelstva obce. Na programu setkání je analýza rozborů studničních vod v Radoškově, problematika odpadních vod a návrh řešení, oprava dešťové kanalizace v Radoškově, obnova staré obecní cesty Přibyslavice – Radoškov a diskuse.

 2. Zápis dětí do Mateřské školy Přibyslavice se uskuteční  3.5.2016 od 9.30 do 11.30 hodin v  prostorách  mateřské  školy. K zápisu se dostaví rodič s dítětem a přinese svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.    Přihlásit se mohou děti, které 31.8.2016 dovrší  nejméně 3 roky.

 3. SDH  Přibyslavice  připravuje  na  sobotu 30. dubna,  na hřišti v Otmarově, posezení   s  občerstvením u příležitosti pálení čarodějnic. Všechny Vás srdečně zvou pořadatelé. Špekáčky si přineste sebou.

4. Sokol Přibyslavice Vás srdečně zve v sobotu 30.4. na pálení čarodějnic v Radoškově u sokolovny. Současně Vám sdělujeme, že v lomě v Přibyslavicích se žádná akce nechystá.

 4. Připomínáme, že vybíráme vodné za 1.Q 2016, stočné na rok 2016,  platbu za vypracování projektové dokumentace na kanalizační přípojky a poplatky za likvidaci odpadů.