Vydáno: 9. 3. 2022

Stav: Odesláno

Oznamujeme občanům, že v naší obci se uskuteční vakcinace psů proti vzteklině v sobotu 12.3.2022 ve 13.45 hodin v Přibyslavicích u Salajky a ve 14.00 hodin v Radoškově u hasičky. Vezměte si sebou prosím očkovací průkaz psa.

Cena vakcinace za jednoho psa je 200,- Kč.

Po telefonické domluvě je možné psa naočkovat i doma s příplatkem 100,- Kč. Bližší informace najdete na kamenné úřední desce.

Obecní úřad Přibyslavice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Přibyslavice

Místo konání:                Obec Přibyslavice, sál hasičské zbrojnice

Datum a čas:                  15. 3. 2022 od 18.45 hodin

Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání.

Navržený program jednání:

  1. Informace o přijetí rozpočtových opatření č. 7,8/2021 a 1/2022
  2. Schválení účetní závěrky MŠ Přibyslavice za rok 2021
  3. Schválení výsledku hospodaření MŠ Přibyslavice za rok 2021
  4. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2021
  5. Vytvoření nového pracovního místa – technický pracovník
  6. Projednání žádosti o vyřešení majetkoprávních vztahů – komunikace v Radoškově
  7. Schválení nájemní smlouvy pro pozemky parc.č. st. 61 a 236/1, oba v k.ú. Radoškov
  8. Schválení smlouvy č. NM-001030073194/002-VMRE o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
  9. Diskuze
  10. Závěr