Vydáno: 8. 9. 2021

Stav: Odesláno

Obecní úřad Přibyslavice informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Přibyslavice

dne 13.9.2021 od 18.00 hodin v sále hasičské zbrojnice.

Navržený program jednání:

 1. Volba místostarosty
 • určení způsobu volby místostarosty
 • volba místostarosty
 1. Volba člena finančního, případně kontrolního výboru
 2. Informace o přijetí rozpočtového opatření č. 4/2021 a 5/2021
 3. Schválení garance spolufinancování sociálních služeb, poskytovaných občanům naší obce pro rok 2022
 4. Schválení výsledku zadávacího řízení a návrhu smlouvy o dílo pro stavební akci „Modernizace víceúčelového hřiště v obci Přibyslavice“
 5. Schválení výsledku zadávacího řízení a návrhu smlouvy o dílo pro stavební akci „Revitalizace budovy Salajky - Multifunkční objekt Přibyslavice“
 6. Schválení směny pozemku parc. č. 549/8 v k. ú. Radoškov
 7. Schválení prodeje pozemku parc. č. 549/11 v k.ú. Radoškov
 8. Schválení výpůjčky části pozemku parc. č. 956/8 v k. ú. Přibyslavice u Velké Bíteše
 9. Diskuze
 10. Závěr

 

Firma Juriga z Troskotovic bude v sobotu 11. 9. v 15:30 hodin u Salajky prodávat brambory na uskladnění a cibuli.

Brambory - 8,- Kč za 1 kg, baleny po 12,5 kg, cibule 15,- Kč za 1 kg, balena po deseti kilogramech.

V pondělí 13.9. bude zahájený výkup padaných jablek. Výkup bude probíhat ve Velké Bíteši v zahradnictví, ulice Rajhradská.