Vydáno: 8. 3. 2024

Stav: Odesláno

Obecní úřad Přibyslavice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Přibyslavice

Místo konání:                     Obec Přibyslavice, sál hasičské zbrojnice

Datum a čas:                      13. 03. 2024 od 18.30 hodin

Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání.

Navržený program jednání:

  1. Informace o přijetí rozpočtových opatření č. 9/2023 a 1/2024
  2. Schválení účetní závěrky a hospodářského výsledku Mateřské školy Přibyslavice za rok 2023
  3. Schválení obecně závazné vyhlášky o nočním klidu
  4. Schválení Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků ze dne 24. 1. 2018
  5. Schválení Kupní smlouvy č. KS-1/2024
  6. Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene č. NM-014330090866/001-YPM
  7. Schválení Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. NM-001030086506/003-VMRE
  8. Projednání žádosti o podporu Linky bezpečí, z.s.
  9. Diskuze
  10. Závěr

 

V sobotu 9.3.2024 v 11:45 hodin proběhne před restaurací Salajka prodej krmných směsí pro hospodářská zvířata od 335 Kč za 25 Kg, slunečnice za 26 Kč/kg a výkup králičích kůží za 25 Kč.

Opakovaně žádáme majitele psů, aby uklízeli psí exkrementy a neznečišťovali veřejná prostranství v obci a v jejím okolí.