Vydáno: 8. 12. 2021

Stav: Odesláno

Obecní úřad Přibyslavice informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Přibyslavice v úterý 14.12.2021 od 18.00 hodin v sále hasičské zbrojnice.

Navržený program jednání:

1. Informace o přijetí rozpočtového opatření č. 6/2021

2. Vzetí na vědomí závěrečného účtu a účetní závěrky DSO Devět křížů za rok 2020

3. Schválení návrhu rozpočtu obce na rok 2022

4. Schválení střednědobého výhledu na roky 2023-24

5. Stanovení Plánu inventarizací na rok 2021

6. Zpráva o činnosti finančního výboru

7. Zpráva o činnosti kontrolního výboru

8. Schválení OZV č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

9. Schválení OZV č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

10. Schválení přídělu do fondu Obnovy vodohospodářského majetku

11. Stanovení výše vodného a stočného na rok 2022

12. Schválení Dodatku č. 3 ke Smlouvě o zajištění financování systému IDS JMK

13. Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo se společností PROSTAVBY pro stavební akci "Modernizace víceúčelového hřiště v obci"

14. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

15. Diskuse

16. Závěr