Vydáno: 7. 9. 2020

Stav: Odesláno

Jednání zastupitelstva obce Přibyslavice se uskuteční dne 8. 9. 2020 od 18:00 hodin v sále hasičské zbrojnice.

Navržený program jednání

  1. Informace o přijetí rozpočtových opatření č. 2 a 3/2020
  2. Projednání smlouvy o zřízení služebnosti se společností CETIN
  3. Schválení systému spolufinancování sociálních služeb pro správní obvod ORP Rosice pro období 2020-2021
  4. Projednání žádosti o prodej pozemku p.č. 683/1 a 682/2 v chatách
  5. Schválení návrhu smlouvy o věcném břemeni č. NM-1040012683/001
  6. Schválení návrhu smlouvy o věcném břemeni č. NM-014330060206/001
  7. Schválení návrhu smlouvy o věcném břemeni č. NM-014330060208/001

Diskuse.

Závěr.

SDH Přibyslavice připravuje pro své členy a jejich rodinné příslušníky v sobotu 12.9.2020 na tenisových kurtech posezení s občerstvením.

Za nepříznivého počasí se akce přesune do sálu hasičské zbrojnice. Srdečně jste všichni zváni.