Vydáno: 7. 4. 2021

Stav: Odesláno

Oznamujeme občanům,

že v pátek 9. dubna 2021 v době od 15.00 do 16.00 hodin bude v Otmarově před Doležalovými přistavený kontejner na velkoobjemový odpad. Do kontejneru nepřivážejte železo, dřevo, pneumatiky, nebezpečný odpad ani bioodpad.

Příští týden v pátek 16. dubna v době od 15.00 do 16.00 hodin bude kontejner na velkoobjemový odpad přistavený u kurtů.