Vydáno: 7. 2. 2024

Stav: Odesláno

Oznamujeme občanům,

že v sobotu 10. února 2024 proběhne v naší obci náhradní termín vakcinace psů proti vzteklině. Cena vakcinace za jednoho psa je 200,- Kč. Vezměte si sebou prosím vakcinační průkaz psa.

Očkování psů bude provedené ve 13.15 hodin v Přibyslavicích u Salajky a ve 13.30 hodin v Radoškově u hasičky.

Dále oznamujeme, že na úřední desce obce byl zveřejněný záměr na pronájem prostor v budově restaurace Salajka k provozování pohostinské činnosti.

Zítra tj. ve čtvrtek 8. února 2024 bude na starém hřibově ve Velké Bíteši přítomen od 12.00 do 13.00 hodin pracovník provádějící kamenosochařské práce např. výroba pomníků, zhotovení obrubníků a krycích desek, přebrušování desek z přírodního kamene, sekání a obnova písma a jiné.

Připomínám, že do konce března je splaný poplatek za psa, do konce května je splatný poplatek za svoz odpadů a do konce června je splatný poplatek za stočné.

Veškeré informace k placení místních poplatků najdete na úřední desce.