Vydáno: 6. 1. 2021

Stav: Odesláno

Žádáme občany, kteří odebírají vodu z obecního vodovodu, aby nejpozději do konce tohoto týdne, tj. do 8. ledna 2021 nahlásili na obecní úřad stav vodoměru k 31.12.2020.

Stav vodoměru lze sdělit osobně na obecním úřadě, telefonicky, emailem nebo SMS zprávou.

Oznamujeme, že svoz domovního odpadu bude v letošním roce provedený poprvé zítra a dále po čtrnácti dnech vždycky ve čtvrtek (lichý týden).