Vydáno: 5. 6. 2019

Stav: Odesláno

Vodoprávní úřad Rosice vydává opatření, kterým zakazuje odběr vody ze studní, vodních toků, nádrží apod. pro účely napouštění soukromých bazénů, mytí automobilů a zavlažování zatravněných ploch (s výjimkou veřejných sportovišť).

Dále tímto opatřením vyzývá k maximálnímu hospodárnému užívání podzemních a povrchových vod a k užívání vod v chodu domácností a provozů výhradně pro nutné úkony v nezbytném množství a k omezení zálivky na potřebné minimum.

Sokol Přibyslavice pořádá v neděli 9. června 2019 od 14.00 hodin Pohádkový les pro děti malé i větší a od 17.00 hodin fotbalový mač svobodní versus ženatí. Sraz účastníků bude na fotbalovém hřišti v Otmarově.

Posezení, pivo, limo a něco na zub bude připravené.