Vydáno: 5. 11. 2021

Stav: Odesláno

Obecní úřad Přibyslavice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Přibyslavice

 

Místo konání:             Obec Přibyslavice, sál hasičské zbrojnice

Datum a čas:              9. 11. 2021 od 18.00 hodin

Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání.

 

Navržený program jednání:

  1. Schválení výsledku zadávacího řízení a návrhu smlouvy o dílo pro stavební akci „Revitalizace budovy Salajky - Multifunkční objekt Přibyslavice“
  2. Diskuze
  3. Závěr