Vydáno: 3. 6. 2020

Stav: Odesláno

Sbor dobrovolných hasičů Přibyslavice pro Vás chystá v sobotu 6. června 2020 od 17.00 hodin na fotbalovém hřišti v Otmarově posezení u táboráku.

Občerstvení bude zajištěno, děti dostanou špekáčky a limonádu zdarma. Srdečně Vás zvou pořadatelé.

 

 Obecní úřad Přibyslavice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Přibyslavice

Místo konání: Obec Přibyslavice, sál hasičské zbrojnice

Datum a čas: 9. 6. 2020 od 18.00 hodin

Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání.

Navržený program jednání:

1. Schválení Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo se společností M_SILNICE a.s. na základě Změnového listu č. 3

2. Schválení prodeje části pozemku parc. č. 866/1 v k.ú. Přibyslavice u Velké Bíteše

3. Schválení prodeje pozemku parc. č. 956/50 v k.ú. Přibyslavice u Velké Bíteše

4. Schválení směny pozemku parc. č. 956/46 v k.ú. Přibyslavice u Velké Bíteše

5. Schválení zařazení území obce Přibyslavice do území působnosti Místní akční skupiny Brána Brněnska

6. Projednání žádosti o zřízení zpomalovacích retardérů na účelové komunikaci ul. K Lomu

7. Představení Studie revitalizace budovy Salajka

8. Diskuse

9. Závěr

 

Oznamujeme občanům, že v úterý 9. června 2020 budou v Přibyslavicích i v Radoškově probíhat odečty elektroměrů pro všechny dodavatele energií.

Žádáme občany, aby umožnili pracovníkům přístup k elektroměru, nebo zanechali stavy zapsané na papíře na dostupném místě, popř. požádali o předání stavu elektroměru sousedy.