Vydáno: 31. 5. 2021

Stav: Odesláno

Obec Přibyslavice společně s místními spolky bude pořádat v době od 12. do 16. července 2021 příměstský tábor pro místní děti ve věku od 5 do 9 let.

Zájemci se mohou přihlásit na obecním úřadě.

 

Obecní úřad Přibyslavice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Přibyslavice, které se uskuteční ve středu 2. června 2021 od 18.00 hodin v sále hasičské zbrojnice.

Navržený program jednání:

 1. Informace o přijetí rozpočtového opatření č. 2 a 3/2021
 2. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JM kraje na rekonstrukci MK
 3. Schválení závěrečného účtu obce Přibyslavice za rok 2020
 4. Schválení pozastavení činnosti obecní knihovny
 5. Projednání uvolněné funkce místostarosty
 6. Schválení dotace pro Tělocvičnou jednotu Sokol Přibyslavice
 7. Schválení smlouvy o dílo "Oprava MK Přibyslavice"
 8. Projednání žádosti o odkup obecního pozemku p. č. 159/86 v k.ú. Přibyslavice u Velké Bíteše
 9. Schválení pronájmu nebytových prostor budovy Salajka
 10. Schválení směny pozemků parc. č. 682/2 a 683/1 v k. ú. Přibyslavice u Velké Bíteše
 11. Schválení směny pozemků parc. č. 956/26 a 956/51 v k. ú. Přibyslavice u Velké Bíteše
 12. Projednání žádostí o změnu územního plánu obce Přibyslavice
 13. Projednání žádosti o umístění Z-BOXu společnosti Zásilkovna s.r.o.
 14. Diskuze
 15. Závěr