Vydáno: 30. 1. 2019

Stav: Odesláno

Oznamuji občanům, že v nebližších dnech bude v obci provedená petice na zachování dopravní obslužnosti zastávek v Přibyslavicích dopravními společnostmi BDS-BUS a ICOM transport.

Od ledna 2019 byla část spojů zajišťovaných těmito dopravními společnostmi zrušená a koncem února mají být zrušené všechny.

Občané z Přibyslavic tyto spoje hojně využívali k cestování do Brna. Nesouhlasí s možností dojíždět do Brna nadále autobusy, které končí ve Starém Lískovci,

kde není žádné sociální zázemí a doba dojezdu do centra Brna se tím prodlouží na dvojnásobek.  Z tohoto důvodu je petice uspořádaná.

Dále oznamuji, že vybírám vodné za 4.Q 2018.