Vydáno: 27. 5. 2019

Stav: Odesláno

Obecní úřad Přibyslavice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Přibyslavice

Místo  konání :             Obec Přibyslavice, sál hasičské zbrojnice

Datum a čas :                27.5.2019 od 20.00 hodin

Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání.

Navržený program jednání:

  1. Schválení podkladů k výběrovému řízení pro akci Zvýšení bezpečnosti v Přibyslavicích
  2. Schválení dodatku ke smlouvě se SÚS JM kraje

Diskuse.

Závěr.