Vydáno: 26. 11. 2018

Stav: Odesláno

Členská schůze dobrovolných hasičů Přibyslavice bude v úterý 27. listopadu 2018 od 18.00 hodin v restauraci Salajka. Všichni členové jsou srdečně zváni.

Ve čtvrtek 29. listopadu 2018 od 18.00 hodin bude na sále hasičské zbrojnice jednání zastupitelstva obce Přibyslavice.

Na programu bude schválení smlouvy na dotaci na obnovu rybníka, smlouvy o věcném břemeni, smluv na odkoupení pozemků a pověření starostky k přijímání rozpočtových opatření.

Chasa Přibyslavice ve spolupráci s ostatními místními spolky a obcí Vás zve na živý Betlém.

Staňte se na malou chvíli poutníky a připomeňte si společně zrození Ježíška v neděli 2. prosince v 16.00 hodin na tenisových kurtech.

Zažijete živý betlém, rozsvěcení vánočního stromečku a vystoupení malé chasičky.

Můžete se také těšit na ukázky tradičních českých řemesel a hudební vystoupení akustického tria HAZAFELE.

Občerstvení bude zdarma.

Připomínám, že vybíráme vodné za 3.Q 2018.