Vydáno: 25. 3. 2020

Stav: Odesláno

Upozorňujeme občany na změnu mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se všem osobám mladším 65 let zakazuje přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží a pošty o rozloze nad 500 m2, v čase mezi 8:00 hod. a 10:00 hod. V menších prodejnách se nařizuje starší osoby a osoby se zdravotním postižením obsloužit přednostně.

Současně upozorňujeme na prodloužení mimořádného opatření o volném pohybu osob na území celé ČR, které platí do 1. dubna 2020. Zejména nařízení pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na pohřbu, a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné.

 

Obec Přibyslavice ve spolupráci s TJ SOKOL Přibyslavice stále nabízí našim občanům ručně šité roušky.

Obec nabízí bezplatné zajištění pomoci seniorům ve věku 70+ a dále všem osobám se zdravotním postižením, kteří potřebují pomoc s nákupem potravin a léků.

 

Zajišťujeme bezplatné skenování a tisk výukových materiálů pro domácí výuku dětí.

 

Všechny Vaše požadavky prosím sdělujte na telefonní číslo paní starostky 778 737 887 nebo písemně na email: starosta@pribyslavice.net.

Na závěr Vás znovu prosíme, dodržujte desatero základních preventivních pravidel proti šíření nákazy. Především důkladnou hygienu rukou a nošení ochranných roušek.