Vydáno: 25. 10. 2021

Stav: Odesláno

Ve čtvrtek 28. října ve 14 hodin proběhne slavnostní odhalení pomníku obětem 1. světové války. Akce bude probíhat v parku naproti kapličce před bočním vchodem do školní kuchyně. V případě nepříznivého počasí se část oslav přesune do sálu hasičské zbrojnice. Posezení s občerstvením a hudebním doprovodem bude zajištěno. Všichni občané jsou srdečně zváni.

Obecní úřad Přibyslavice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Přibyslavice.

Místo konání:                     Obec Přibyslavice, sál hasičské zbrojnice

Datum a čas:                      26. 10. 2021 od 19.00 hodin

Navržený program jednání:

  1. Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo se společností TERRABAU, s.r.o. pro stavební akci

 „ Oprava MK Přibyslavice“

  1. Projednání žádosti o finanční příspěvek pro TJ Sokol Přibyslavice
  2. Diskuze
  3. Závěr

 

V pondělí 25. října 2021 tj. dnes bude v hasičské zbrojnici od 19.00 hodin probíhat členská schůze hasičů. Účast členů je důležitá.

Obec Přibyslavice a divadlo Netratrdlo zve malé i velké na halloweenské představení, které se bude konat v sobotu 30. října 2021 od 16.00 hodin v sále hasičské zbrojnice. Programem plným her, tance a dovádění Vás budou provázet dvě čarodějky Agáta a Malvína a jejich roztodivní kamarádi. Kostýmy a masky vítány. Vstup zdarma.