Vydáno: 24. 8. 2022

Stav: Odesláno

Obecní úřad Přibyslavice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Přibyslavice v úterý 30. 8. 2022 od 18.00 hodin v sále hasičské zbrojnice

Navržený program jednání:

 1. Informace o přijetí rozpočtových opatření č. 5 a 6/2022
 2. Schválení spolufinancování systému sociálních služeb pro správní obvod ORP Rosice pro rok 2023
 3. Schválení žádosti TJ Sokol Přibyslavice o zajištění spolufinancování projektu „Stavební úpravy sokolovny, Radoškov“
 4. Schválení žádosti TJ Sokol Přibyslavice o zajištění spolufinancování projektu „Oprava opěrné zdi a části oplocení pozemku, sokolovna v Přibyslavice“
 5. Schválení Strategického plánu rozvoje sportu v obci Přibyslavice pro roky 2022- 2030
 6. Schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo se společností EKOS, výrobní družstvo na základě Změnového listu č. 3, 4 a 5
 7. Projednání Dražební vyhlášky č. j. 081 EX 00896/08-515
 8. Schválení Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro elektrickou přípojku pro společnost AGRO PV 100 s.r.o.
 9. Schválení Smlouvy o věcném břemeni č.: NM-014330072427/001-YPM
 10. Diskuze
 11. Závěr

 

 

 

Firma: Společenství kominíků a topenářů

Bude provádět v naší obci revize kotlů na tuhá paliva. Dále pak provádí revize, kontroly a čištění komínů, kontroly kotlů na plynná paliva.

Termín revizí a kontrol se uskuteční ve ČTVRTEK dne 15.9.2022

-cena za kontrolu a čištění komínu je 400 Kč

-cena za kontrolu a čištění plynového kotle je od 400 Kč

-cena za revizi kotle na tuhá paliva je 950 Kč

Zájemci se mohou objednat telefonicky na telefonním čísle: 608 748 989